طراحی سیستم زمین کنترل و ابزار دقیق

  • طراحی سيستم زمين کنترل و ابزار دقيق و تجهيزات حساس و ارائه راهکارهای اصلاحی
  •  تحليل نويز در سيستم ها و بررسی تاثير گراند بر کاهش يا افزايش آن
  •  بررسی و پياده سازی شيلدينگ در سيستم های برق ، کنترل و مخابرات
  •  مطالعات و توصيه های سازگاری با تداخل های الکترومغناطيسی ناشی از صاعقه و EMP
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.