سیستم های صاعقه گیر

  • تحليل نرم افزاری سطح حفاظتی و ارزيابی ريسک صاعقه و طراحی و تامين متريال و نصب انواع صاعقه گير
  • طراحی صاعقه گير به روش کره لغزنده ، زاويه حفاظت و مش طبق استانداردهای معتبر از جمله IEC 62305
  •  طراحی سيستم حفاظت از صاعقه به روش EGM يا نقطه جذب جهت پست ها و تجهيزات حساس روی دکل ها
  •  طراحی صاعقه گير جهت تاسيسات قابل انفجار و اشتعال و مخازن و زاغه های مهمات
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.