سیستم های اتصال به زمین

  • طراحی و نصب انواع الکترودهای زمين سطحی ، ميله ای ، چاهی ، غربالی و بتنی
  • طراحي نرم افزاری شبکه زمين يک لايه و دولايه در پست ها و دکل های انتقال و فوق توزيع و نيروگاهی و شبيه سازی خاک
  • آماده سازي و ارائه انواع مواد کاهنده و بکفيل اطراف الکترودهای زمين
  • طراحی و پياده سازی سيستم زمين مناسب پست های کمپکت ، (GIS و) سايت های مخابراتی (BTS)
  • اندازه گيری پتانسيل های تماس و قدم و برآورد GPR در پست ها ، نيروگاهها و پالايشگاه ها منطبق بر IEEE81.1 استاندار
  • طراحی و اندازه گيری امپدانس در پست های انتقال و فوق توزيع و نيروگاهها
  • اندازه گيری مقاومت ويژه خاک و تفسير و تحليل نتايج
  • تست های پيوستگی شبکه زمين
  • تست امپدانس حلقه اتصال کوتاه
برچسب ها: بدون برچسب
8

دیدگاه ها بسته شده اند.