اساسا دو موضوع سیستم زمین و حفاظت کاتدیک از موضوعات چالشی صنعت هستند.

حفاظت کاتدیک جهت مقابله با خوردگی های گالوانیک سازه های فولادی داخل خاک یا آب و میلگردهای درون بتن پیاده سازی می شود  و سیستم زمین جهت مقابله با 3 چالش،  ایمنی اشخاص  و حفاظت تجهیزات دربرابر خطاهای طبیعی (صاعقه ) و انسانی و نیز مقابله با تداخل ها و نویز و جریان های سرگردان طرح ریزی و اجرا می شود .

علی رغم اینکه  دو راهکار حفاظت کاتدی و سیستم زمین جهت مقابله با چالش های گفته شده به صورت گسترده در منازل مسکونی تا اداری ، در  صنایع بزرگ و کوچک و نفت و گاز و خطوط لوله و مخازن استفاده می شوند ، هنوز هم در طراحی بهینه  و مشخصات فنی مواد و تجهیزات و حتی اجرا و راه اندازی و تست عملکرد آنها  اختلافات و بحث ها و چالش های زیادی وجود دارد  .

شرکت ولکانیک چون به طور همسو و همزمان در هردو زمینه  فعالیت دارد و از طرفی  به عنوان ناظر یا طراح یا مجری یا تستر در بخش بزرگی از پروژه ها طی 20 سال اخیر فعالیت داشته است،  گروهی از این چالش ها را درک کرده و برای غلبه بر آنها راهکارهای بهینه ارائه داده است .

 

از جمله مواردی که هنوز جای تحلیل و مطالعه و تجربه اندوزی دارد و به اصطلاح چالش های این دو حوزه محسوب میشوند ، عبارتند از :

  • بحث تداخل ها و جریان های سرگردان DC و تحلیل و آشکارسازی آنها و ارائه راهکارهای بهینه در جهت مقابله با آنها
  • تداخل های AC و مشکلاتی که همجواری خطوط لوله روزمینی و زیر زمینی با خطوط لوله روزمینی و دفنی نفت و گاز و آب دارند و آسیب هایی که در این خصوص رخ خواهد داد  از خطرات ایمنی اشخاص تا آسیب به تجهیزات متصل به لوله و آسیب به پوشش لوله و حتی در صورت کنترل نشدن و عدم مقابله با آن مشکلات خوردگی AC لوله و مخازن
  • مشکلات و چالش های طراحی و اجرای سیستم زمین های به اصطلاح آرام یا مستقل که سیستم زمین بخش های قدرت فشاروقوی و یا سیستم زمین صاعقه گیر  روی آنها اثرات سوء تداخل نداشته باشند . این سیستم های موسوم  زمین آرام یا یا به اصطلاح رایج اما غلط   clean earth نیاز امروزه صنایع بزرگ و کوچکی که دارای تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی حساس و مراکز دیتا سنتر و دیسپاچینگ روم و غیره هستند زیرا  علی رغم صرف هزینه زیاد جهت اجرای سیستم زمین مجزا و کم مقاومت باز با وقوع صاعقه حتی در دوردست ها یک کارت یا برد الکترونیکی و دیجیتالی گرانقیمت و یا دوربین های آنها آسیب خواهد دید زیرا از اشخاص یا شرکت هایی مشاوره می گیرند که در خصوص ویژگی ها و الزامات طراحی و اجرای سیستم زمین مستقل علم و تجربه کافی ندارند .
  • موارد دیگر از جمله چگونگی طراحی و اجرای سیستم زمین با امپدانس پایین ( نه صرفا با مقاومت پایین) و نیز طراحی و اجراو اندازه گیری امپدانس موجی یا ایمپالس امپدانس برای دکل ها و پست های فشار قوی و نظایر آن از جمله چالش های این دو حوزه محسوب می شوند  

شرکت ولکانیک خاضعانه ولی با اعتماد و تکیه بر دانش و تجارب خود ادعا دارد که در اکثر موارد فوق کارکرده و باتوکل بر خدا تمام همت و سعی خود را جهت ارائه راهکارهای بهینه و حل مشکلات صنایع و کارفرمایان عزیز دراین دو حوزه بکار خواهد بست .