دیگر فعالیت شرکت ولکانیک

  • سيستم های پيشرفته مقابله تجمع لجن و موجودات دريايی در ورودي پمپ ها و آبگيرها که اصول کاری شبيه حفاظت کاتديک دارد ولی با آندهای مسی
  •  مغناطيس زدايی لوله های نفت و گاز جهت تسهيل جوشکاری
  •  برگزاری کارگاه های آموزشی در موضوعات سيستم زمين و حفاظت کاتديک
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.