حفاظت کاتديک

 • حفاظت کاتديک جهت لوله های مدفون و مخازن زير زمينی و روزمينی بر مبنای استانداردهای معتبر NACE.ISO
 •  حفاظت کاتديک جهت کشتی ، لوله های بستر دريا و اسکله
 •  سيستم حفاظت کاتديک ميلگردهای درون بتن
 •  سيستم حفاظت کاتديک جهت کنترل خوردگی سطوح داخلی مخازن و لوله ها
 •  طراحی و نصب سيستم حفاظت کاتديک مبدل ها ، کندانسورها و برج های خنک کننده
 • طراحی و عيب يابی سيستم حفاظت کاتديک سازه های مدفون در سايت های متراکم پتروشيمی و پالايشگاهی
 •  نصب کوپن ها و پراب های پلاريزاسيون و خوردگی در خطوط لوله و مخازن
 •  پايش خوردگی و وضعيت حفاظت کاتديک از دور
 •  حفاظت آندی مخازن ، لوله ها و کولرهای حامل اسيدسولفوريک
 •  مطالعات و امکان سنجی استفاده از ترانس رکتيفاير با سل خورشيدی يا هيبريدی (بادی –خورشيدی)
 •  طراحی و امکان سنجی و تهيه و نصب تجهيزات سازگار کننده القای الکترومغناطيس و مجزا سازهای DC از جمله:  ISP,ZEC,PC,PCR
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.