ارزيابی وضعيت خوردگی

 • ارزيابی وضعيت خوردگی سطح خارجي لوله ها و انجام تست های موسوم به ( اکدا) بر اساس استاندارد NACE
 •  اهداف ارزيابی وضعيت پوشش و خوردگي سطح خارجی طبق استاندارد فوق:
  • مشخص کردن وضعيت صدمات و تخريب پوشش
  • تعيين مواضع احتمالی خطوط لوله که تحت تاثير تداخل های و DC AC قرار دارند .
  •  مشخص کردن مواضعی از لوله که به علت شيلدينگ الکتريکی (جريانی) و يا زمين شناسی به آنها جريان حفاظت نمی رسد .
  • مشخص کردن علت تضعيف نامتعارف جريان حفاظت در لوله ها که منجر به افت پتانسيل شديد در لوله در آن مواضع خواهد شد .
  •  پيدا کردن مواضع احتمالی اتصال ناخواسته الکتريکي لوله پوشش دار با سازه های فلزی کوچک از جمله آرماتور و ارت و شير آلات آشکار سازی مواضع خوردگی موضعی
  •   بررسی موثر بودن و در رنج بودن سيستم حفاظت کاتديک (مشخص کردن مواضع over protection )
  •  اکدا عيوب و مشکلات ديگر مربوط به خوردگی لوله از جمله خوردگي تنشی ترک SCC ،خوردگی ميکروبيولوژی MIC و غيره را هم آشکار کند .
 • بازرسی های موسوم به اکدا شامل : افت جريان ، ديسباندينگ (جدايش) و تست های : DCVG, CIPS, C-SCAN. PCM,ACVG  
برچسب ها: بدون برچسب
0

دیدگاه ها بسته شده اند.