تست های پیشرفته و جامع سیستم زمین و صاعقه گیر

برای اولین بار در این وسعت در ایران” تست های پیشرفته و جامع سیستم زمین و صاعقه گیر” در مجتمع عظیم فولاد مبارکه اصفهان در حال انجام است ، این تست ها توسط شرکت ولکانیک انجام میشود . این تست ها شامل اندازه گیری مقاومت شبکه زمین ، اندازه گیری لوپ امپدانس در تابلوها و پریزها، ارزیابی ریسک صاعقه ، ارزیابی ریسک حفاظت ثانویه و کلاس بندی سرج ارسترها ، تست های کوپلاژ در پست های زمینی  20 و 6 کیلوولتی و سایر تست های پیشرفته  می باشند ، بعضی این تست ها و ارزیابی ها شاید برای اولین بار در مجتمع های صنعتی انجام شده باشد .طول مدت این قرارداد حداقل یک سال است و تا پایان سال 98 ادامه دارد .

برچسب ها: بدون برچسب
0

یک دیدگاه بنویسید

* آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.